Jij annuleert:

Annuleren dag-workshop

Annuleren kan tot twee weken (14 dagen) voor de aanvang van de workshop. Daarna wordt een kost van €15 aangerekend. Als je op de dag zelf annuleert, kan er niets worden terugbetaald.

Annuleren halve-dag-workshop

Annuleren kan tot twee weken (14 dagen) voor de aanvang van de workshop. Daarna wordt een kost van €10 aangerekend. Als je op de dag zelf annuleert, kan er niets worden terugbetaald.

Annuleren kamp

Annuleren kan tot 4 weken (28 dagen) voor de aanvang van het kamp. Daarna wordt een kost van €10 per kampdag aangerekend. Bijvoorbeeld: Als het kamp 3 dagen duurt betekent dit €30 kosten. Als je tijdens het kamp zelf annuleert, kan er niets worden terugbetaald.

Annuleren verjaardagsfeestje

Annuleren kan tot 2 weken (14 dagen) voor aanvang van het feestje. Daarna wordt een kost van €30 aangerekend. 


KuCo annuleert:

KuCo kan bij te weinig inschrijvingen annuleren.

Bij te weinig inschrijvingen kan het zijn dat de workshop of lessenreeks geannuleerd wordt. Uiteraard wordt het inschrijvingsgeld dan volledig terugbetaald.

KuCo kan omwillen van overmacht annuleren.

Onder overmacht wordt verstaan:

  • Ziekte
  • Beslissing van de regering of overheidsinstantie (bv. Coronacrisis)

Ook in dit geval betaalt KuCo terug! Wordt een workshop of kamp volledig geannuleerd dan wordt alles terugbetaald. Wordt een deel van een workshop of kamp geannuleerd dan wordt een deel terugbetaald.